A Széll Kálmán Alapítvány bemutatása


Tisztelt Látogató!

A Széll Kálmán Alapítvány zárt, meghívásos alapon működő, társas vitakör. 2003 végén öt hazafi azzal a szándékkal indította el, hogy a gyakran sommás és felszínes, nyilvánosságnak szóló viták helyett a tagok hozzáértő emberek részvételével és előadásain keresztül elmélyült társadalomgazdasági eszmecseréket folytassanak.

Alapítványunk célja, hogy teret adjunk az alkotó embereknek, akik a magyar hazát a régióban és tágabb környezetünkben egyenrangú partnerként, sikerre akarják vinni. Őszinte, kritikai, intellektuális találkozóhely tagjaink számára, ahol közösen tájékozódunk a társadalomgazdasági, társadalomfilozófiai és gyakorlati politikai kérdésekben. Vannak azonban olyan alkalmak, amelyek témájuknál vagy előadójuknál fogva különös jelentőségűek, ilyenkor kinyitjuk a kapukat, legutóbb 2011. március 1-én, amikor Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével a Kormány az Alapítvány tagsága előtt mutatta be a Széll Kálmán Tervet.

Teret kívánunk adni az alkotó embereknek, akik számára a munka értelme az életminőség javítása azért, hogy gyermekeink és unokáink szabadok lehessenek, azaz méltóságban élhessenek, és sorsukat maguk irányíthassák.

Az 1843-1915 között élt életmódi konzervatív, Széll Kálmán életműve hűen fémjelzi céljainkat. Rendkívüli ember volt. Politikus, pénzügyminiszter, miniszterelnök. Gazdasági szakember, aki bankokat alapított, vezetett, mezőgazdasági mintagazdaságot hozott létre. Mindamellett nem feledkezett meg szülőföldjéről, Szentgotthárdon gimnáziumot alapított. A régió életlehetőségeinek javítása érdekében elérte a Győr-Szombathely-Grác vasút megépítését, amely 1873-ban már működött. Miniszterelnöki, de életpálya jelmondata is a „Törvény, jog, igazság”, amely Alapítványunk főmottója is egyben. Nem érdektelen megemlíteni, hogy pályája kezdetén Deák Ferenc volt az, aki bölcs előrelátással azt tanácsolta neki, a jog mellett közgazdasági tanulmányokat is folytasson, az lévén a jövő záloga.

Berzeviczy Albert szavai hűen jellemzik az Alapítvány névadóját, az Országos Közművelődési Tanács 1928-as emlékülésén elhangzott méltatásában: Pénzügyminiszterként „nehéz feladat jutott (számára) osztályrészül, amelyet céltudatos biztossággal oldott meg. Az államháztartás megzavart egyensúlyát kellett helyreállítania oly eszközökkel, melyek nem sértik az állam létérdekeit s olyan alapon, mely a helyreállított egyensúly fennmaradását biztosítani képes. (Meg kellett oldania) mélyre süllyedt hitelünk helyreállítását.”

130 évvel később a fenti mondatok mit sem veszítettek aktualitásukból.

Egy ország sikere egyszerűen a jó szervezettségen múlik, azon, hogy az emberek szabadságát, gyarapodását és biztonságát szolgáló intézményrendszer kiszámíthatóan és hatékonyan működik-e. A gyarapodást elősegítő alapintézmények közé tartozik a tulajdon védelme és a szabad vállalkozás lehetővé tétele. Mindkettőhöz arra van szükség, hogy az alkotóerőt elszívó és kedvet letörő bürokráciát és korrupciót a lehető legkisebbre szorítsuk vissza.

A politika nem pusztán embercsoportok önző vagy eszményi célok érdekében való erőszakos boldogítását jelenti, hanem – Max Weberrel szólva – érdekek olyan közvetítő üzemét, amelyben jó ügyeket, jól intéznek.

Alapítványunk nem nyilvános szervezet, így nem kíván részt venni a nyilvánosság előtt zajló vitákban. A Széll Kálmán Alapítvány kuratóriumának 7 tagja van, elnöke 2019. őszétől Kovács Zoltán üzletember.

 

Az Alapítvány kuratóriuma